Hverdagsharmoni, katteskikk, oppdragelse

Våre katter er familiemedlemmer med verdi og følelser 💛
De fortjener å bli behandlet med respekt, forståelse og tålmodighet ❣️


Å spille på frykt og smerte for å få katten til å lystre deg er ingen god metode, og har mange negative ringvirkninger både for deg og for pus. Dette er det gjort mye forskning på, spesielt hos hund, men det aller meste er overførbart til andre arter. Katter er som emosjonelle svamper og er spesielt sårbare for negativ respons. Å påføre katten frykt eller smerte med intensjon, er også i strid med den norske dyrevelferdsloven.

"Results from a cat study out of the University of Guelph found strong correlations between punitive punishment and increased aggressive behavior, as well as a correlation between positive reinforcement and reduced incidents of aggression (O’Hanley, 2021)."

Hvordan du velger å samhandle og oppdra katten din vil være avgjørende for hvilke relasjon du bygger med katten din og vil være avgjørende for hvilke velferd katten din får. Å sette grenser, være konsekvent, avlede negativ atferd og forsterke det positive katten gjør er et godt steg i riktig retning 🙂 Husk at katten fort finner ut av hvordan den kan få oppmerksomheten din, om den er positiv eller negativ 😉 Aktiviserer du den tilstrekkelig slik at den ikke trenger å gjøre ugang for å få din oppmerksomhet?

Jobb sammen med din pus for å styrke samspill og tillit, fremfor å måtte true den med frykt og smerte. Det vil gi deg og pus bedre harmoni i hverdagen. Om du tillegger deg en vane å oppdra pus med en vennlig tone, på lag med pus, vil både din hverdag og ikke minst pus sin bli helhetlig mye mer koselig!

"The good news is that cats whose owners provided enrichment such as clicker training, puzzles, and trick training were less likely to show aggression toward other animals."

Her hos oss får du mange gode tips til berikelse som du kan benytte deg av slik at pus får brukt energien sin på en positiv måte❤️ Husk at pus er et familiemedlem og fortjener å bli behandlet deretter. Vi må også huske at Pus er en katt og det må tas hensyn til kattens natur når vi samhandler med den 🙂

LEK MASSE MED PUS! Det vil hjelpe både deg og pus til å styrke deres bånd, slite ut katten og gi katten mental og fysisk aktivitet❤️ Den beste regel er å gi ros når katten gjør lovlige og bra ting 😀 Og ignorere og avlede det som er feil!


Det viser seg at dersom vi veileder pus til hva den har lov til, så vil de i større grad unngå å gjøre ting den ikke har lov til også når vi er vekk. I filmen under gir jeg tips til et av de største utfordringene folk står ovenfor 🤔🙃 Nemlig å oppholde seg på lovlige steder, å få pus til å gå ned igjen eller bort i fra plasser hvor du ikke vil den skal være 💪🙂 


Du tror det kanskje ikke, men her er du gitt et SUPERT verktøy! Når du har lært katten å gå ned fra denne stolen som vist i filmen, har du et supert verktøy! Katten vet at godis får den på gulvet 😀 Og generalisere dette til å gå ned og bort fra andre plasser, eller guide den vekk fra sofaen til stolen ved siden av, vil den raskt ta til lære fordi kroppssignalet du har lært den, "peke dit den skal", sitter inne ! 

Maten på kjøkkenbenken blir en utfordring
For å unngå at katten hopper opp på kjøkkenbenken ved matlaging kan det være lurt å unngå at katten får mat på kjøkkenet i helhet. Dvs at dens fôringsplass kanskje er på et annet rom. Når du skal lage mat kan du sysselsette pus med et eget matspill i rommet ved siden av, eller rett utenfor kjøkkenet slik at katten likevel er i nærheten av deg
❤️