UTDANNING:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet / Norges Veterinærhøgskole (NMBU) i samarbeid med Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr:

- Etologi og Antrozoologi (2010);beskrive og forklare de viktigste begreper og prosesser innen etologi (dyreatferd), samspill mellom gener og miljø/erfaringer; atferdsutvikling; mor-avkomsforhold; sosialisering, lek; nevrobiologi med vekt på hvordan atferd reguleres; sosialatferd og kommunikasjon; predasjonsatferd; atferdsbehov, stress, frustrasjoner, emosjoner; grunnleggende om atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer; dyrevelferd.
- Læringsteori, teoretisk og anvendt (2011);habituering, sensitisering, assosiativ læring, kognitive teorier i læring, hukommelse, theory of mind og sosial læring. Sammenhengen mellom lærings- teori og utviklingen av problematferd (f.eks. fobier og stereotypier). En teoretisk og anvendt atferdsanalytisk vinkling til temaet.
- Dyrevelferd og lovgivning (2012);hvordan objektivt evaluere dyras velferd? Atferdsmessige og fysiologiske indikatorer på stress hos selskapsdyr. Emosjoner, motivasjoner og stress. Miljøberikelse. Trening og velferd. Etisk og velferdsmessig diskusjon om bruken av atferdsmodifiserende tiltak for selskapsdyr. Dyrevelferdslovene i Skandinavia. Hundeloven. Fokus på lovgivning relevant for rollen som atferdskonsulent.
- Nevropsykologi og farmakologi (2012);fokuserer på bruk av medisiner, feromoner og kosttilskudd til bruk i behandlingen av atferdsproblemer hos hund og katt, og inkluderer grunnleggende nevrovitenskap som er nyttig for å forstå læring, hukommelse og virkning av psykofarmaka.
- Atferdskonsultasjon – Observasjon, kartlegging, veiledning (2013);Hva er veiledning? Veiledning i lys av ulike teoretiske perspektiv. Motivasjon. Kartlegging og observasjon. Demonstrasjon av atferdskonsultasjon med eier. Den vanskelige samtalen. Etiske dilemma. Den vanskelige klienten. Humanpsykologiske temaer.

Høgskolen i Nord-Trøndelag
- Hundefag (2010-2011):Atferd, Læringsteori, Genetikk, Avl og Oppdrett, Ernæring, Helse, Velferd, Hundeeier og samfunn; lover og forskrifter

◦•●◉✿°`•~••~•`°✿◉●•◦

Kurs, forelesninger og seminarer/webinarer:

Hundeatferd v/Gry Løberg (2008). Chinchillaoppdrett trinn 1 v/NFFSCN (2008).

Chinchillaoppdrett trinn 2 v/NFFSCN og Niels Sørig (2009). Chinchillahold, genetikk og avl v/Ralph Shoots (usa 2009). Royal Canins kurs i Ernæringslære (2009)

Atferdsvariasjon v/ Gry Løberg (2012). Separasjonsangst v/ Gry Løberg (2012). Stress og Velferd v/ Gry Løberg (2012).

Sosial organisering og dominans v/Gry Løberg (2013). Kognisjon og bevissthet hos hund v/Gry Løberg (2013). Relasjon mellom hund og eier v/Gry Løberg (2013). Kastrasjon og atferd hos hund v/Gry Løberg (2013). Kynologikurs v/ Norsk Kennel Klubb (2013).

Aggresjon og konflikt; Personlighet og Temperament; Vitenskap i Trening - SPARCS International Conference on Dog Behavior (SPARCS 20.-22.juni 2014)

Besøksvenn med Hund v/ Røde Kors (2015). Læring og Hukommelse; Hunder rundt om i verden; Stress - fysiologi, kognisjon og adferd - SPARCS International Conference on Dog Behavior (SPARCS 19.-21.juni 2015)

Seminar om dyrevelferd, Mattilsynet - Årets tema: Hjemløse katter lider – hvem har ansvaret? (2016). Groomingkurs, NAAK (2016).

AD og HD hos hunder v/ Line Terese Østerhagen (2017). Hundens gangarter og mønstring av hund v/ Line Terese Østerhagen (2017).

Empress Chinchilla Online Seminar (2019):
What you need in your First Aid Kit by Sumiko De La Vega. Angora Fur Quality & Judging Angoras by Tamara Tucker. Genetic Coat Color of Chinchillas, by Cara Beasley. Grooming Demonstration by Shahna Thomas Powell. Culturing Strep Bacteria
by Cara Beasley, PhD. Disaster Preparedness by Shahna Thomas Powell and Dee Bunk-Hatch. What fur Qualities Judges look for on the Show by Maxine Lynch. Pet Nutrition, Baker Institute and Cornell Vet.Med (2019)

Hvordan kommuniserer katten din? v/ Bjarne O. Braastad (2020).
Feline Hyperesthesia by Dr. Becker (2020) Empress Chinchilla Online Seminar (2020): Barn Tour of E.Tennessee Chinchillas, Saving Babies, Malocclusion/Treating Strep by, Katie Spicer, Judging Standards for Shows & Complimentary Breeding  by Tamara Tucker, Production - Why litter Size Matters by Maxine Lynch.

Purrfect nutrition by Cornell Veterinary Medicine (2021). Dyrevelferdskonferansen 2021, FNE: Hvordan gi dyrene et godt liv?

Dyrevelferdkonferansen 2022, FNE:
Animal behaviour, communication and welfare from a human perspective. Hvordan sikre god dyrevelferd i dyreassisterte intervensjoner? Hvordan kommuniserer fisk? Ku, kalv og bonde i samspill. Kattens kommunikasjon og velferd. Fjørfe - hvordan forstå og tilrettelegge for velferd hos høner, kylling og kalkun.

Kattegenetikk med Ylva Stockelberg (2022). Sterk og sprek hund v/ Line Terese Østerhagen (2022). Massasjeteknikker v/Beate Bjørnhom (2022). Kurs for forhåndsvurdering Besøksvenn med Hund RK (2022). Feeding cats through life v/M.L. Chandler (2022), 

Styrketrening v/ Line Østerhagen (2023). Training as enrichment v/Eduardo Fernandez (2023).
Pet Food Basics v/Dr. Lisa Weeth (2023). Atferdsmedisin for hund og katt v/Gry Eskeland (2023): Introduksjon til atferdsmedisin og gjennomgang av ulike perspektiv. Hvordan jobber atferdskonsulenten. Stressmedisin. Hvordan virker hjernen? Nevrotransmittere. Nevromodulerende kosttilskudd. Feromoner. Teamarbeid. Hormonelle utfordringer. Kasusbeskrivelser og praktisk bruk. Animal Behaviour and Welfare v/University of Edinburgh and Scotland's Rural College (2023): Introduction, History and Concepts of Animal Welfare. Animal Behaviour and Animal Welfare Assessment. Practical Animal Welfare: Companion Animal Welfare, Farm Animal Welfare, Captive Wild Animal Welfare. Emotive Animal Welfare Issues. Understanding pet Food v/ Renee M Streeter (2023). Animal Consciousness v/ UIO (2023). Truth about cats and dogs v/University of Edinburgh and Scotland's Rural College (2023): Insight into cats and dogs behaviour: through their eyes. Ethology, the scientific and objective study of non-human animal behaviour. Explore cat and dog sensory capabilities and how they interact with their world. The domestic environment and how our cats and dogs adjust to this. How to improving our beloved cats and dogs lives for the better, for example through enriching their environment, training, and appropriate care at all stages of their lives. Feline ascitic - updates on FIP by Dr. Sam Taylor, ISFM (2023). Feline febrile? Antibiotic conundrums by Fergus Allerton, ISFM (2023). Cat Friendly Clinics by Dr. Sam Taylor, ISFM (2023). RECOVER CPR for Pets  by The Recover

Initiative (2023). A Modern Approach to Ethical Animal Training Methods from Dr. Eduardo J. Fernandez (2023).

The Royal Canin Weight Management Virtual Congress (2023): Tackling Comorbidities in Dogs and Cats With Obesity, Promoting Healthy Weight in Senior Cats, The Added Health Benefits of Controlling Calories in Patients on a Special Diet, Having Confident Conversations About Weight, Interactive, Real Life Case Workshop to Put Your Knowledge to Practical Use. Styrketrening og kroppskoordinasjon ved Hundetrener Carina Josephine (2023). A Cat Friendly Home - helping caregivers to get it right by Laura Watson, ISFM (2023). Introducing Cats Conference (2023): The Separation by Joey Lusvardi, The Exposure by Laura Cassiday, Life After the Gate by Tabitha Kucera, Basics of Clicker Training Cats by Katenna Jones. Diarrhoea Management, effects of pre- and probiotics by Jennifer Granick (2023).

Cooperative Care Conference 2023 by Zoospensfull: How environmental enrichment can enhance cooperative care by

Holly Farmer. The Art of Cooperative Equine Care by Adele Shaw. Creative Training Platforms for Cooperative Care by Lisa Longo. How to Motivate a Flying Meat Eater by Hielko van Rijthoven. Sydney Zoo Elephant Program and Their Cognitive Challenges by Deane Jones. The Nature of Nurture: Ethology’s Role in Meeting Canine Needs by Jim Gillies. Hoofprints To Happiness: Following Their Lead by Bonny Mealand. Why providing choice and control opportunities is critical for good animal welfare by Isabella Clegg. Training of Elasmobranch too meet the needs of a multi species aquarium by Clint Karger. To Train…Or Not to Train, is That the Question by Jim Mackie. Dogs by Chirag Patel. Bliss Points, Broccoli & Equilibrium:
How the Response Deprivation Hypothesis Provides Balance by J.R. Henderson.

Cooperative Care Conference Workshop 2023 by Zoospensfull: Holistic Approach, reaching their needs, how do animals make their living? 

Building blocks of a successful programme. Foundation, where to start? Medical foundation: Beyound our daily care.

Techniques & Concepts. Medical behaviours. Simplifying Medical Behaviours for Success. Conquering Difficult Medical Behaviours.

Dyreetikkkonferansen av Rådet for Dyreetikk 2023: Grunnlaget for empati med dyr og mennesker. Kjærlighet og kunnskap – henger det sammen? Når det går galt. Når ønsket om å hjelpe blir skadelig: Hamstring av dyr. Mishandling av dyr, barn og voksne: Hva er sammenhengene? Forebygging av dyretragedier i landbruket.

The Role of Diet in Feline Kidney Disease (2024): What’s New; What’s Known; What’s Not" med Dorothy (Dottie) Laflamme, MS, DVM, PhD, DACVIM (Nutrition). Cat Behaviour Course by Anneleen Bru (2024). 


ClickerExpo 2024 (tilgang til alle 86 forelesningene i 1 år!): (her er de jeg har deltatt på - blir oppdatert fortløpende)
DAG 1: 1) ClickerExpo LIVE 2024 Opening Session. 2) Cueing Tune Up: A Fix-it Workshop For Communication Glitches In Training - Sarah Owings. 3) Generalization and Stimulus Control: A Key to Successful Training - Extended - Ken Ramirez.. 4) Practical Lessons From Guinea Pigs - Chirag Patel. 5) Run Toward, Not Away From, Your Horse Demons - Alexandra Kurland. 6) Atlas Assistance Dogs - Discover the World of Service Dog Training. 7) Happy Howie's - That’s Howie Roll. KONG - Administering Medication in the Home. 8) Learn About KPA LIVE Courses. 9) Clean Training for Reactive Dogs - Emma Parsons. 10) Discover the Power of Strategic Reinforcement Events - Michele Pouliot. 11) Skateboarding: A Rad Window to the Soul of Training Decisions - Melissa Millett. 12) The Art & Responsibility of Translating Training Concepts to Internet Speak - Juliana DeWillems. 13) Animal Cam - Goat (Sponsored by Blue-9) | SUNDAY. 14) Learn about the Dog Trainer Professional Program with KPA CTPs 2024. 15) Pets for Vets - Discover the Magic and Opportunity Behind the Pet for Vets Matchmaking Process. 16) All Ears: Protocols for Dogs with Sound Sensitivity - Debbie Martin. 17) Get Your Marketing Fix(ed) - Veronica Boutelle and Gina Phairas. 18) Is Positive Reinforcement a Gateway Drug: The Intrinsic-Extrinsic Motivation Debate - Susan G. Friedman, Ph.D. 19) Train Faster: Speed Up the Process of Teaching New Skills - Hannah Branigan. 20) Animal Cam - Donkey (Sponsored by KONG) | FRIDAY 21) Blue-9 -Unlocking Keys for Environmental Steadiness and Precision Obedience While Creating a Fit Dog. 22) Pet Harmony - The 15-Minute Training Plan. 23) Ask and Dem-OH!: Great Questions Answered via Demonstration - Peggy Hogan. 24) Coaching Lab: In Real Time, Virtually - Lori Stevens. 25) Let's Talk about Inclusion & Diversity in Dog Training. 26) Taking the Bite Out of Tough Aggression Cases - Michael Shikashio. 37) The Learning Journey with Ken Ramirez and Karen Pryor Academy 2024.

DAG 2: KONG Essentials. Building a Better Trainer: How to Become the Best Trainer You Can Be - Emelie Johnson Vegh. What’s New in Low Stress Handling® with Cattledog Publishing. KONG - Stuffing, Cleaning, & Recipes. Training Outside the Box - Creative and Adaptive Training - Sarah Rodriguez.

DAG 3: Click to Calm for Instructors: A Course Nook with Emma Parsons with Moderator Aaron Clayton. Innovation Through Collaboration: What’s New at the Zoo–Lions & Pelicans! - Susan G. Friedman, Ph.D. Meow Mix: Training Complex (and Astounding) Cat Behaviors - Melissa Millett.

Virtual Veterinary Congress 2024, 5-9.feb by The Webinar Vet:
DAG 1: Collaboration and Delegation: Chronic Disease management by Robyn Lowe and John Innes. Loss is not something we think of, but it’s the only constant in life by Diane James. Cavy Curious? A Guide to Common Guinea Pig Diseases by John Chitty. Diagnosis and Treatment of Urinary Tract Disease in Pet Rabbits by Emma Keeble.
DAG 2: Whetting the appetite: purr-fectly feeding your knowledge of feline inappetence and why early detection shouldn’t be overlooked by Samantha Taylor. Beyond Cat Friendly Clinic: How to Practically Implement Strategies in a Busy Clinic by Samantha Taylor. Confrontational Cats: Why Do They Behave That Way? by Sarah Heath.


PawPeds-kurs:
- PawPeds G1- Grunnkurs for katteeiere: Anatomi, en introduksjon. Atferd. Grunnleggende informasjon om mat og næringsbehov. Innekatt - Utekatt. Hvordan finne rett oppdretter? Rasekatt - Huskatt. Lover og regler når man kjøper katt. Kjøpsavtale. Sikkert kattemiljø. Sand/sandkasser. Kastrering. Helsekontroller og vaksinasjoner. Den gamle katten. Parasitter. Vanlige sykdommer og helseproblematikk. Helseprogram. PawPeds og databasen. Katteraser og kattefarger. Utstilling. Avl? - oktober 2016

- PawPeds G2– Grunnkurs i katteoppdrett: Kattehold; lover, regler og retningslinjer. Oppdretteransvar. Mentorskap. Avlsplanlegging. Valg av avlsdyr. Eierskap av hannkatt og hunnkatt. P-pillebruk. Generell genetikk. Fargegenetikk hos katt. Arvelige sykdommer og defekter. Infeksjonssykdommer. Paring, drektighet og fødsel. Kattungens liv hos oppdretter; kattens utvikling, kjønnsbestemmelse, håndmating, defekter, fargebestemmelse, registrering og sertifisering. Valg av kattunge. Salg. - mai 2017

Erfaring:
Hundeoppdretter 2005 - 2020
Jobbet som atferdskonsulent gjennom studier og i selvstendig næringsdrivende frem til slutten av 2017.

Chinchillaeier siden 2006, oppdretter siden 2008
Chinchilladommer siden 2012, dømt i Norge, Sverige, Danmark og Russland.
Arrangert og satt opp uttallinge utstillinger. Holdt nybegynnerkurs til nye eiere, samt oppdretterkurs og kurs i tannhelse. Avsluttet chinchillaoppdrettet i 2021 - veileder og hjelper fortsatt chinchillaeiere og oppdrettere.

Opprettet katterinavn i FIFe 2017 (dretter ikke katter enda)
Har i dag (2024) 3 kastrater og 1 somalifrøken (kastrert), trener klikkertrening med alle 4
Opprettet Klikkerkatter i jan -22

Skrevet SMÅBOKA utgitt i 2024