NO*Sturdi'Squad - FiFe 2017
I januar 2017 registrerte vi vårt katterinavn i FIFe. 

"Sturdy" betyr å være solid, robust, med god fysisk styrke. "Squad" betyr tropp / samarbeidende gruppe / team. 

Helhetlig føler jeg vårt stamnavn beskriver vår familie på en god måte. Vi fokuserer på god fysisk og psykisk helse via aktiv trening. Med samarbeid og tillit. 

I oktober 2016 tok jeg PawPeds G1 og i mai 2017 fullførte jeg PawPeds G2 i forbredelse til å drette katter.
Vi har jobbet lenge for å finne "vår" rase, og valget falt tilslutt på Somali. Vår første
somalifrøken kom til oss i 2022. Hun er i dag kastrert, da jeg så det som utfordrende i
dagens samfunnssituasjon, å oppfostre katter det egentlig ikke finnes hjem til
- derfor har vi satt oppdrett på vent. 

CSN PCFR PCSO
Sturdy'Squad Embraces Doit
~Kastrert huskattgutt~Født 1.mars 2018
Foreldre: Ukjent!


Doit er testet fri for predisponerte sykdommer via Wisdom Panel


Iggy

~Kastrert huskattgutt~Født 1.juni 2017
Foreldre: Ukjent!

Gikk bort 26. juni 2024


NO*Tapawingo Athene
"Tinija"~Kastrert somalifrøken~

(NO) NRR LO 208153
Født 10. september 2022
Foreldre:

(NO) Nemo av Abyata SOM p

 NO*Tapawingo Afrodite SOM n

Tinija er testet fri for predisp. sykdommer via Wisdom Panel


Fluff

~Kastrert huskattgutt~Født 1.juni 2017
Foreldre: Ukjent!


Gikk bort 5. oktober 2023
.

Sturdy'Squad Embraces Potemor

~Kastrert huskattfrøken~Født 5. mai 2021
Foreldre: Ukjent!

Potemor er testet fri for predisp. sykdommer via WIsdom Panel

PCFR Ch.
Smuggler Rhapsody in Blue 
"Dronninga"


~Kastrert britisk korthårfrøken~

(NO) NRR LO 167542


Født 29. mars 2012
Foreldre:

Gikk bort 9. august 2022