Vær sikker på at du kan grunnstegene godt før du går videre til innlæring av triks; gå derfor klikkergrunnkurset først 💛🪄
Som medlem av Klikkerkatter har du tilgang på alle våre kurs gratis i treningsgruppa!